İyi Tarım Uygulamaları; çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılarak doğal kaynakların korunmasını amaçlamaktadır. Aynı zamanda İyi Tarım Uygulamalarında üreticinin kullandığı tohum, fide, toprak, su kaynakları, zirai ilaçlar ve üretilen gıdanın kalite raporları gibi her bir öğenin kayıt altına alınması ile izlenebilirlik, sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği sağlamaktadır.

Detaylar...»

Organik tarım, toprak üretkenliğini sağlamak için bitki nöbetleşmesi, yeşil gübre, kompost, biyolojik zararlı kontrolünü içeren ve mekanik işlemeye dayanan; sentetik gübre ve pestisit, hormon, hayvan yem katkıları ve genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımını reddeden veya sınırlayan tarım yöntemidir.

Detaylar...»

GLOBALG.A.P. standardı, esas olarak, kimyasal girdilerin kullanımını azaltarak ve hayvan sağlığına olduğu kadar insan sağlığı ve güvenliğine yönelik de sorumluluk sahibi bir yaklaşım benimseyerek, çiftlik işlerinin çevreye zararlı etkilerini en aza indirgeme yoluyla çiftlikte besin maddelerinin nasıl üretildiği konusunda tüketicilerin endişelerini gidermek için tasarlanmıştır.

Detaylar...»

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, profesyonel yönetim sisteminin temelini oluşturur. Hedefi; şirketlerin kendi çalışma sistemini oluşturması, şirket çalışanlarının belirlenen şirket hedeflerine yöneltilmesini ve şirketin sürekli gelişiminin sağlanmasıdır. ISO 9001:2008, tarımsal sektörden sanayi sektörüne, kamudan özel sektöre kadar, her türlü organizasyonda uygulanabilir. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir.

Detaylar...»

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek kuruluşun bütün yönetim aktiviteleri arasında düzenli bir yönetim sistemi ve işbirliğini kurulması, hayata geçirilmesi, bütün süreçlerin analiz edilip, gerektiğinde güncelleme ve sürekli iyileştirme yapılmasının hedef alındığı uluslar arası Codex Alimentarius Komisyonu(CAC) tarafından geliştirilen HACCP Uygulama aşamaları ve prensipleri baz alınarak hazırlanmış bir standarttır.

Detaylar...»

Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan, Ürünün, hammaddeden başlayıp müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında, çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden standartlar serisidir.

Detaylar...»

İş Kazası,SSK Kanunu Madde 11/A’ya göre aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonra bedence ve ruhça arızaya uğratan olaydır. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülen iş dolayısıyla, İşveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanda oluşabilir.

Detaylar...»

IFS-International Food Standard (Uluslararası Gıda Standardı), Çıkış noktası Global Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) 'dir. 2000 yilinda, Gıda güvenliğinin, Ticaret Odası CIES - Global Food Business Forum-tarafından iyileştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Avrupa, Kuzey Amerika ve AVUSTRALYA 'da başlangıçta 40 Ticari işletmenin katılımı ile oluşmuştur.

Detaylar...»

İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu Standardı (British Retail Consortium Standard), İngiliz perakendecilerinin oluşturmuş olduğu bir standarttır. BRC ilk olarak 1998 yılında Global Gıda Standardı olarak İngiltere’ye gıda tedarik eden üreticiler üzerindeki 3. taraf ve perakendeciler tarafından yapılan çoklu denetim yükünü ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Detaylar...»