iyi tarım uygulamaları

   2013 YILI DESTEKLEME İŞ TAKVİMİ

 Sıra No

 FAALİYETLER

 BAŞLAMA – BİTİŞ TARİHLERİ

 1

 Başvuruların Kabulü

  01 Şubat-15 Mart 2013

 2

 Başvuruların ÇKS’ye İşlenmesi

  20 Şubat-26 Nisan 2013

 3

 İcmal 1’lerin Oluşturulması

  08 Nisan- 26 Nisan 2013

 4

 İcmal 1’lerin Askıya Çıkarılması

  01 Mayıs 2013

 5

 İcmal 1’lerin Askıda Kalması

  01 Mayıs-22 Mayıs 2013

 6

 İcmal 1’lere İtirazların Yapılması

  01 Mayıs-24 Mayıs 2013

 7

 Bilgilerin Düzeltilmesi ve KSK’lara

 Müracaat ve Düzeltmeler

  01 Mayıs-24 Mayıs 2013

 8

 İtirazların Değerlendirilmesi Sonucu ÇKS

 Kayıtlarının Düzeltilmesi

  01 Mayıs-24 Mayıs 2013

 9

 Ön İnceleme Yapılması

  01 Şubat-21 Haziran 2013

 10

 İcmal 1’den İcmal 2 ve İcmal 3’ün Alınması

  24 Mayıs-12 Haziran 2013

 11

 İcmal 3’ün Bakanlığa Gönderilmesi

  24 Mayıs-21 Haziran 2013

 12

 İcmallerin Bakanlıkta Toplanıp Değerlendirilmesi

  06 Haziran-19 Temmuz 2013

 13

 Ödemeler(Tahmini)

  22 Temmuz-31Temmuz 2013