Amacımız,uzmanlığımız ile tarım sektörünün gelişimine katkı sağlamak, üreticilerimize etik değerler doğrultusunda ,ulusal ve uluslar arası alanlarda yeni kapılar açabilecek seçenekler sunmaktır. Tarımın farklı kollarından edindiğimiz deneyimlerimiz tarımsal belgelendirme konusunda da bizi lider konuma taşımaktadır.Bünyemizdeki her çalışanımız işimizin gerektirdiği en üst düzey eğitim ve deneyim kalifikasyonuna ulaşana dek eğitilmiş ve sertifkasyon sektörüne kazandırılmıştır.ECAS BELGELENDİRME olarak en büyük yatırımımız kalifiye edilmiş ve hakettiği standartlarda çalışan personelimizdir. Türkiye‘de tarımsal sertifikasyonu tanıtmak, yaygınlaştırmak ve doğru şekilde uygulanmasını sağlamak adına durmaksızın çalışıyoruz. Bulunduğumuz noktayı hiçbir zaman hedef olarak görmeyiz ve daha üst hedefler koymaya devam ederiz. En büyük hedefimiz ise her zaman müşterilerimizin memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır. Bunu gerçekleştirmek adına müşteri geri bildirimlerini öncelikli olarak ele alır ve geliştirici önlemler alırız. Müşterilerimizle birebir ve yüzyüze görüşmenin önemine ve gücüne inanır, bunun için ekstra gayret eder ve eylem planları yaparız.

Ecas Sertifikasyon ve Uluslararası Denetim Ltd. Şti. 06.02.2009 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu TURKAK tarafından TS EN 45011'e göre AB-0018-U numarası ile akredite olmuştur. 08.04.2013 tarihinde ITU akreditasyonumuz yenilenmiş ve akreditasyon kapsamımıza Organik Tarım da eklenmiştir. 12.05.2014 tarihinde de akreditasyon kapsamımız TS EN ISO / IEC 17065:2012 standardına göre yenilenmiştir.

Akreditasyon kapsamlarımız;

İYİ TARIM UYGULAMALARI

Bitkisel Üretim
-Yaş Meyve Sebze
-Tarla Bitkileri
-Fide Fidancılık
-Çiçek ve Süs Bitkileri

ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ

-Organik Bitkisel Üretim
-Organik Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması, Etiketlenmesi, Depolanması, Taşınması ve Pazarlanması

1) Ecas Sertifikasyon ve Uluslararası Denetim Ltd. Şti. TR.ITU.04 Kuruluş kodu ile, İyi Tarım Uygulamaları yönetmeliği hükümlerince, İyi Tarım Uygulamaları Komitesi’nin 03.05.2007 tarih ve 2007/05 sayılı kararı ve Müsteşarlık Makamı’nın 16.05.2007 Tarih ve 067 sayılı Olur’ları ile İyi Tarım Uygulamaları kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir. Ayrıca , İyi Tarım Uygulamaları Komitesi’nin 09.04.2012 tarih ve 2012/3 sayılı kararı ve Müsteşarlık Makamı’nın 19.04.2012 Tarih ve 083 sayılı Olur’ları ile İyi Tarım Uygulamaları Hayvancılık ( Ruminant tabanı,- sığır ve koyun, sığır besiciliği, süt sığırcılığı, tavukçuluk, Hindicilik ) kapsamında da sertifikasyon kapsamı genişletilmiştir.

Sertifikasyon Kapsamlarımız;

İyi Tarım Uygulamaları Bitkisel Üretim
-Yaş Meyve Sebze
-Tarla Bitkileri
-Fide Fidancılık
-Kesme Çiçek ve Süs Bitkileri

İyi Tarım Uygulamaları Hayvansal Üretim
-Tavukçuluk
-Ruminant tabanı,- sığır ve koyun

2) Ecas Sertifikasyon ve Uluslararası Denetim Ltd. Şti. TR-OT-23 Kuruluş kodu ile, 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Hükümlerince Organik Tarım Komitesi’nin 06.03.2012 tarihli ve 2012/01 sayılı kararı ve Müsteşarlık Makamı’ nın 09.03.2012 Tarihli ve 046 sayılı Olur’ları Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.

Denetim ve belgelendirme faaliyetlerinde ilgili tüm taraflara bağımsız ve tarafsız davranır, eşit mesafede dururuz. Tüm müşterilerin akreditasyon kuralları çerçevesinde hizmet alma hakkı vardır. Belgelendirme prosedürlerimizi tüm müşterilere aynı şekilde uygularız. Hiçbir müşteriye belgelendirme sürecini hızlandırmak ya da uzatmak gibi gizli ya da açık ayrımcılık yapılmaz. Tüm Çalışanlarımız, herhangi bir maddi veya farklı bir çıkar çatışması endişesinden uzak olarak faaliyetlerini sürdürürler. Ürün belgelendirme hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler içerisinde yer alan personel, kontrolörler ve sertifikerlerin kararlarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez. Belgenin verilmesi, sürenin uzatılması, geri çekilmesi ile ilgili kararlarda kuruluşumuz tarafsızlığa sahiptir. Tarafsızlığın sağlanması için ilgili faaliyetlerimiz kapsamında danışmanlık hizmetleri ve tarafsızlığı tehlikeye düşürebilecek diğer hizmetleri verilmez. Belgelendirme talebinde bulunan kuruluşların başvurusunun alınması esnasında menfaat çatışmasına neden olabilecek durumlar analiz edilir ve böyle bir durum söz konusu olduğunda belgelendirme hizmeti verilmez Belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO /IEC 17065 standardı çerçevesinde en iyi şekilde yürütülmesi hizmet sunulan kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikayetlerin en az düzeyde tutulması için gerekli tüm kaynaklar sürekli olarak temin edilir. Bütün bunları kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, , değerlerimiz ve bu doküman ile garanti altına aldığımızı beyan ederiz.

Ecas Sertifikasyon ve Uluslararası Denetim Ltd. Şti. olarak, yürütmekte olduğumuz sertifikasyon faaliyetlerinin tarafsızlığını ve bağımsızlığı sağlamak üzere kuruluş içi ve dışı tüm tarafların katılımını sağlarız. İTU ve OT Yönetmelikleri, TS EN ISO /IEC 17065 Standardı ve uluslar arası geçerli ilgili tüm standart ve kuralları uygular, sürekli kılar ve kuruluş içerisindeki etkinliğini iyileştiririz. Kuruluşumuzda çalışanlarımızın gelişimini kendi gelişimimiz sayarak gerekli eğitim faaliyetler ve bilgi, beceriyi artırıcı tüm faaliyetleri yerine getiririz. Tüm ilgili taraftarlarla herhangi bir çıkar çatışmasına meydan vermemek için gerekli tedbirleri alırız. Müşteri memnuniyetinin sağlanması ile birlikte, tüm yasal şartları karşılamak, buna olan uygunluğumuzu muhafaza etmek, bunu geliştirmek ve böylece Türk Tarımı’ na bir değer katmak ve milli ekonomimize katkıda bulunmak üzere çalışırız.