Organik tarımsal faaliyetin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için öncelikle işletme analizi yapılması gerekir.İşletme analizi yaparken özellikle aşağıda belirtilen çerçevede kapsamlı çalışmanın yapılması önemlidir.

1-Ekolojik Analiz

- İklim

- Toprak

- Sulama suyu

- Çevresel kirlilik riskleri

- Doğal flora ve fauna

- Topoğrafya

- Erozyon riskleri

- Özel lokal durumlar

2-Teknik Analiz

- Ürün deseni

- Hayvan varlığı

- Rotasyona girecek ürünler

- Yaygın görülen hastalık ve zararlılar

- Yaygın mücadele yöntemleri

- Bölgedeki tarımsal ilaç ve gübre bayileri

- Geleneksel tarım teknikleri

- İşgücü durumu

- Altyapı

3-Ekonomik Analiz

- Pazar durumu

- Üretim maliyet

- Diğer masraflar

4-Toplumsal-kültürel analiz

- Yöresel ekonomi ve tarımsal üretimin payı

- Tarımsal üretimin aile ekonomisindeki yeri ve payı

- Gelenek,görenek ve dini-ahlaki değerler

- Aile,akraba,komşuluk ve köy düzeyindeki toplumsal ilişkiler

- Değişiklik,farklılık ve yeniliklere uyum