1-Faaliyet sahibi

2-Faaliyetin tanımı

- Faaliyetin adı

- Süresi

- Sulama suyu

- Yeri,kapasitesi

- Proje kapsamında yer alan üreticilerin isimleri

- Üretici sözleşmeleri

3-Başvuru doküman ve belgeleri

4-Müteşebbis yükümlülüklerinin belirlenmesi

5-Kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun yükümlülüklerinin belirlenmesi

6-Talebin değerlendirilmesi

7-Fiyat teklifi

8-Organik tarıma başlamak için gerekli bilgi ve belgelerin müteşebbis tarafından tamamlanması

- Üretici/arazi/işleme/pazarlama faaliyetlerine ilişkin operatör profili

- Yıllık üretim planının hazırlanması

- Üretici/arazi/işleme/pazarlama faaliyetlerine ilişkin operatör profili

- Ürün rotasyon planının hazırlanması

9-Proje sahibi ile KSK arasında sözleşmenin imzalanması

10-Kontrol planının hazırlanması

- Kontrol tarihi

- Kontrol kapsamı

- Kontrolü gerçekleştirecek kontrolörün belirlenmesi ve görevlendirilmesi

11-Ürün grupları bazında analiz programının planlanması

12-Üretim alanında kontrolün yapılması

13-Uygunsuzlukların tespiti,kayıt altına alınması,kontrol formunun doldurulması

14-Yaptırımlar

- Yazılı uyarı

- Askıya alma

- Sertifikasyon işlemlerinin iptali

15-Kontrole esas teşkil edecek aşağıda belirtilen bilgileri içeren raporun hazırlanması ve müteşebbise gönderilmesi

- Üretime dair bütün bilgiler

- İşletmeye dair bütün bilgiler

- Kontrollere dair bütün belgeler

- Sertifikasyona dair bütün belgeler

- İhlal ve ihtilaflara dair bütün belgeler

- Çalışma izni ve gıda siciline dair bilgiler

16-Uygunsuzluk yoksa serifikalandırmanın yapılması

- Müteşebbis sertfikası

- Ürün sertifikası ve etiketleme

- Sertifikanın kullanımı ve geçerliliği

17-Logo kullanımı

18-Ürün stok takibinin yapılması

19-Gözetim faaliyetleri(Pazar ve piyasa kontrolü)

20-İtirazların değerlendirilmesi

21-Şikayet ve uyuşmazlıkların değerlendirilmesi