• Başvuru - MÜTEŞEBBİS
  • Değerlendirme ve Organik Tarım Yapılabileceğine Karar Verme - KSK
  • Sözleşme
  • Organik Tarıma Başlama - GEÇİŞ SÜRECİ
  • Geçiş Süreci Üretim Kontrolleri - KSK
  • “Organik Tarım Geçiş Süreci Ürünüdür” Sertifikası - KSK
  • Organik Ürün Üretim Süreci
  • Üretim Kontroleri - KSK
  • “Organik Ürün” Sertifikası