iyi tarım uygulamaları

TESCO NURTURE

TN Belgesi; İngilterenin en büyük süpermarket zinciri TESCO’ nun yaş meyve sebze tedarikçilerine zorunlu kıldığı bir belgedir.TN Belgesine sahip olmayan tedarikçiler TESCO ‘ya ürün satamamaktadır. TN Belgesi temel olarak tarladan sofraya güvenli ürün prensibini benimsemektedir.TN Belgesine sahip ürün; üretimin her aşaması kontrol altında olan, zirai ilaç kalıntısı içermeyen, çevre ve işçi sağlığına önem veren, tarımsal gelişmelere ve teknolojilere açık olan, bilinçli personele sahip bir işletmede üretildiğini kanıtlamaktadır. TN Standartta temel olarak çevre korumasına önem verilerek ; kullanılan ilaçların depolanması, uygulanması, tesco tarafından onaylı ilaçların kullanılması, atıkların imhası, gübre uygulamaları, su kullanımı, tehlikelerin tanımlanması, kaza ve acil durumlara hazırlık, sağlık güvenlik risk analizleri sorgulanır.